muziekbegrijptuhet.nl

Muziek en maatschappij

Muziek en maatschappij

Tijdsduur: 3 lessen van 2 uur
Kosten:€270
Facilitaire benodigdheden:beamer en scherm
Extra’s:informatiemateriaal €1,50 per deelnemer

Om je aan te melden voor deze cursus, druk op de onderstaande knop om naar het aanmeldformulier te gaan. Selecteer vervolgens deze cursus in het lijstje met cursussen. Meerdere cursussen tegelijkertijd selecteren is uiteraard ook mogelijk.


Muziek en maatschappij: dat ze iets met elkaar te maken hebben ligt wel voor de hand. De vraag is alleen: hoe?  Vermoedelijk dat de meeste mensen geen idee hebben op welke manier de muziek is verweven met haar omgeving. Het verband tussen de ‘Marseilleise’ en Napoleon is nog wel te begrijpen, maar die tussen een Divertimento van Mozart en het Habsburgse Rijk of tussen Beethovens ‘Missa solemnis’ en de Franse Revolutie zal voor menigeen minder bekend zijn.
Muziek heeft altijd een functie. Omdat deze functies altijd een onderdeel uitmaken van onze maatschap­pij, heeft muziek daarom een sociaal maatschappelijke betekenis en heeft het in die zin ook altijd verbanden met b.v.de politieke situatie. De wijze waarop wij bepaalde muziek in verband brengen met onze maatschappij hangt af van de associaties die wij bij die muziek hebben. Dat kunnen (door de componist) bedoelde associaties zijn, maar ook kunnen wij muziek interpreteren op een wijze die de componist nooit of te nimmer in gedachten zal hebben gehad.
Deze cursus dient er voor om een aantal van die functies nader te beschouwen. Dat gebeurt door het beluisteren van veel muziekfragmenten van soms bekende, soms onbekende muziek.

onderwerpen:
associaties 
Beethoven als vrij kunstenaar 
Italiaanse eenheidsstreven 
de nationale hymne 
nationale muziek in Tsjechië
Russische Revolutie 1917 en de Sovjet-Unie 
oorlog en vrede 
Duitsland in de dertiger jaren 
de Spaanse burgeroorlog 
de 2e wereldoorlog (en daarna)  
onderdrukking
vanuit het concentratiekamp
vrouwenemancipatie
jiddische muziek 
Zuid-Afrika 
Latijns Amerika 
van en voor het volk: het volkslied en de volkspoëzie
theater- en muziekgroepen 
het ‘arbeidslied’
armoede en onderdrukking in de USA
religie 
hofmuziek 
de opera: verborgen symboliek en de de censuur 
de protestsong 
protestbijeenkomsten: muziek als aandachttrekkend middel 
conservatief en progressief  Haydn 
‘muzak’ en reclame 
avant-garde  
de kunstenaar: vrijblijvend of niet? (Wagner) 
de geëngageerde kunstenaar (Bernstein)