muziekbegrijptuhet.nl

muziek in de 20e eeuw: nieuw?

muziek in de 20e eeuw: nieuw?

Tijdsduur:7 lessen van 2uur (incl. pauze)
Kosten:€600 (excl. reiskosten)
Facilitaire benodigdheden:beamer en scherm
Extra’s:informatiemateriaal €2 per deelnemer

Om je aan te melden voor deze cursus, druk op de onderstaande knop om naar het aanmeldformulier te gaan. Selecteer vervolgens deze cursus in het lijstje met cursussen. Meerdere cursussen tegelijkertijd selecteren is uiteraard ook mogelijk.


Zo veelzijdig als de 20e eeuw was, is ook de muziek die in deze eeuw is ontstaan. In deze cursus zullen we ons beperken tot de z.g. ‘kunstmuziek’ (dus zonder jazz, pop, etc.).  D.m.v. veel luisterfragmenten en video-opnamen zul je een indruk krijgen van de grote verschillen in stijlen: van de romantiek van Richard Strauss tot en met de moderne klanken van Stockhausen. 
Het is ongelooflijk boeiend om te ontdekken hoe componisten als Boulez omgaan met muzikale vormen; hoe Schönberg tot zijn twaalftoonssysteem kwam; welke betekenis Wagner, Debussy en Bartók hebben gehad voor de nieuwe muziek; welke componisten ongegeneerd romantisch bleven schrijven en de terugkeer door mensen als Pärt, Goreckí en Penderecki naar tonale en soms zelfs laat-romantische klankidiomen. Er zal bescheiden aandacht worden geschonken aan enkele muziektheoretische begrippen die noodzakelijk zijn om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van de afzonderlij­ke muziekstijlen.
Die verschillende stijlen zullen afzonderlijk worden behandeld, waarbij wordt uitgegaan van afgebakende perioden. Zo zal b.v. in de eerste lessen de periode 1900-1925 worden behandeld, waarbij alle belangrijke muziekstijlen die dan voorkomen, aan bod zullen komen: de laat-romantiek (Mahler, Strauss), het impressionisme (Debussy, Ravel), het expressio­nisme (Schönb­erg, Webern, Berg), de nieuwe Sovjet-muziek (Mossolov), de nationale stijlen (Bartók, Janácek), het neo-klassicisme (Strawinsky, Poulenc).  Ook worden verbanden gelegd met sociaal-maatschap­pelijke ontwikkelingen en met relevante andere kunstui­tingen. Vervolgens komt de periode 1925-1950 en de periode vanaf 1950 aan bod.
Een unieke kans om kennis te maken met de veelzijdigheid van de muziek van de vorige eeuw!

Een overzicht van de te behandelen onderwerpen:
twee mijlpalen: Wagner en Debussy
de laatromantiek
impressionisme
expressionisme 
nationale muziek
neoklassicisme
futurisme/bruïtisme
USSR na de Oktoberrevolutie
Groupe des Six.
serialisme.
aleatoriek.
electronische muziek
klankveldenmuziek
volksmuziek als inspiratie
muzikaal theater
avant-garde in Nederland
geëngageerde muziek
minimal music
terug naar de tonaliteit
citaatmuziek:
de nieuwe Russen
Nederlandse componisten
nog steeds experimenteren met nieuwe klanken