muziekbegrijptuhet.nl

Over mij

Dat er veel naar muziek wordt geluisterd is onbetwist. Maar hoe wordt er geluisterd? Tijdens het winkelen of bij de tandarts? Met koptelefoon bij het huiswerk maken? Lekker onderuitgezakt met een glas wijn onder handbereik? In de concertzaal of in het theater? Mogelijkheden genoeg. Maar in hoeverre we werkelijk horen wat er klinkt is daarbij nog een vraag. Erg geoefend zijn onze oortjes niet meer. We horen veel maar we luisteren weinig. Onze maatschappij is steeds meer ingesteld op het zien. De mensen van de reclame, tijdschriften en kranten en vooral natuurlijk van de televisie en de computer maken daarvan handig gebruik. Daarbij komt nog de steeds verdergaande vergroving en versnelling in ons bestaan die het subtiele waarnemingsvermogen van de mens danig op de proef stellen. Het belang van de functie die het geconcentreerd waarnemen van kunst in onze maatschappij heeft, wordt door steeds minder mensen ingezien.
Muziek vormt hierin een zeer essentiële rol. Een rol waarvan het belang eigenlijk als vanzelfsprekend zou moeten worden erkend. Muziek – als zijnde een kunstvorm die een sterk beroep doet op het concentratievermogen – zou bijvoorbeeld reeds op de basisschool als een verplicht vak op niveau moeten worden gegeven, gezien de problemen bij de ontwikkeling van het concentratievermogen bij jonge kinderen. Maar nog steeds wordt muziek door veel beleidsmakers en onderwijsmensen gezien als alleen maar een pretvak.

Gelukkig zijn er nog mensen voor wie muziek meer is dan alleen maar verstrooiing. En binnen deze categorie zijn er ook liefhebbers die geen genoegen nemen met het alleen luisteren naar muziek via de audio-visuele apparatuur, maar die de gang naar de concertzaal of theater maken om daar mee te maken hoe essentieel een wisselwerking tussen musici en publiek kan zijn in de beleving van muziek, zijnde één van de meest waardevolle kunstuitingen die de mensheid heeft voortgebracht.

Muziekdocent Ebo Reitsma, volgde, na jarenlang werkzaam te zijn geweest in de architectuur en in de stedenbouw, van 1982-1987 de opleiding Schoolmuziek aan het Conservatorium in Gronin­gen. Momenteel is hij werkzaam als free-lance docent. In die hoedanigheid geeft hij cursussen en lezingen over muziek, o.a. een jaarlijkse cursus in zijn woonplaats Workum en concertvoorbereidingen voor Het Nut in Baflo. Tevens geeft hij korte inleidingen voorafgaande aan concerten van het Noord Nederlands Orkest in Leeuwarden, Drachten en Groningen. Ook werd en wordt hij regelmatig gevraagd door o.a.luisterclubs en afdelingen van kerk, het Nut en Plattelandsvrouwen om lezingen te verzorgen.

Een onderdeel van het muziekdocentschap is ook het aanleggen van een inmiddels aardig gegroeide hoeveelheid muziekanalyses (die ook op deze website zijn te vinden).
Verder is Ebo Reitsma verbonden aan de Stichting UP en als artistiek leider aan de Stichting Workum Klassiek. Als (amateur) zanger heeft hij gezongen in o.a. het Noordelijk Vocaal Ensemble, het Nederlands Studenten Kamerkoor, Capella Frisiae en (nog steeds) in het het Noord Nederlands Concertkoor. Tevens heeft hij als (wederom amateur) componist een liederencyclus (voor sopraan, klarinet en piano) en enkele korte pianowerken op zijn naam staan.