Klassieke muziek: cursussen/concerten/lezingen
docent: Ebo Reitsma

Súd 77
8711 CS Workum
0515-543292


thuis
       Luisteren naar muziek: hoe vanzelfsprekend?
cursussen / lezingen
      Cursusaanbod voor verenigingen / luisterclubs, etc.
muziekanalyses
      Downloaden of verzending per post
informatieboekjes klassieke muziek
      Muziekgeschiedenis/instrumenten/genres/vormen overige publicaties,
      o.a. Muziek uit Scandinavi�

dvd: documentaires/concert/opera/ballet
      Oude tv-opnames, verkrijgbaar op dvd
Workum Klassiek Concerten
      Jaarprogramma, reserveren
Workum Klassiek Educatief
      Muziekcursus in Workum
meer informatie
      Kosten, faciliteiten, docent en links
contact

Luisteren naar muziek: hoe vanzelfsprekend?

Dat er veel naar muziek wordt geluisterd is onbetwist. Maar hoe wordt er geluisterd? Tijdens het winkelen of bij de tandarts? Met koptelefoon bij het huiswerk maken? Lekker onderuitgezakt met een glas wijn onder handbereik? In de concertzaal of in het theater? Mogelijkheden genoeg. Maar in hoeverre we werkelijk horen wat er klinkt is daarbij nog een vraag. Erg geoefend zijn onze oortjes niet meer. We horen veel maar we luisteren weinig. Onze maatschappij is steeds meer ingesteld op het zien. De mensen van de reclame, tijdschriften en kranten en vooral natuurlijk van de televisie en de computer maken daarvan handig gebruik. Daarbij komt nog de steeds verdergaande vergroving en versnelling in ons bestaan die het subtiele waarnemingsvermogen van de mens danig op de proef stellen. Het belang van de functie die het geconcentreerd waarnemen van kunst in onze maatschappij heeft, wordt door steeds minder mensen ingezien.
Muziek vormt hierin een zeer essentiële rol. Een rol waarvan het belang eigenlijk als vanzelfsprekend zou moeten worden erkend. Muziek – als zijnde een kunstvorm die een sterk beroep doet op het concentratievermogen - zou bijvoorbeeld reeds op de basisschool als een verplicht vak op niveau moeten worden gegeven, gezien de problemen bij de ontwikkeling van het concentratievermogen bij jonge kinderen. Maar nog steeds wordt muziek door veel beleidsmakers en onderwijsmensen gezien als alleen maar een pretvak.

Gelukkig zijn er nog mensen voor wie muziek meer is dan alleen maar verstrooiing. En binnen deze categorie zijn er ook liefhebbers die geen genoegen nemen met het alleen luisteren naar muziek via de audio-visuele apparatuur, maar die de gang naar de concertzaal of theater maken om daar mee te maken hoe essentieel een wisselwerking tussen musici en publiek kan zijn in de beleving van muziek, zijnde één van de meest waardevolle kunstuitingen die de mensheid heeft voortgebracht.

Maar dat luisteren in de concertzaal is voor sommige muziekliefhebbers nog niet genoeg. Het luisteren naar muziek is en blijft namelijk een moeilijk fenomeen. Ook al doe je nog zo je best, je hoort nooit alles. Vandaar de lezingen en cursussen over muziek die door veel mensen worden bezocht. De lezingen van ruim een half uur die voorafgaand aan veel concerten worden gegeven, bevatten nuttige aanvullende informatie over datgene wat in het programmaboekje staat vermeld. Want hoe duidelijk die toelichtingen ook mogen zijn, alleen schrijven of praten over muziek is voor veel mensen nog te abstract. Enkele luistervoorbeelden kunnen e.e.a. toch verduidelijken.
Meer informatie geven natuurlijk de luistercursussen die her en der worden verzorgd en waarin veel dieper op de muziek kan worden ingegaan. Echter in alle gevallen kan informatie over muziek helpen om het concert zelf intenser te beleven.
Kennis over muziek en componisten kan niet alleen meer luisterplezier opleveren, maar draagt ook onmiskenbaar bij tot een beter begrip omtrent datgene wat anderen beweegt om kunst te creëren. Kennis van het heden en verleden is één van de meest essentiële eigenschappen voor de mens om zich te realiseren in wat voor een prachtige wereld we eigenlijk leven. Iets dat gezien de ontwikkeling van de duistere kant van diezelfde wereld nog steeds bitter noodzakelijk is.

Laten we dan ook proberen het werkelijk luisteren niet te verleren. Luisteren is en blijft een strikte noodzaak om elkaar te leren en blijven begrijpen

illustratie op deze pagina: Sam Vanni

Muziek: begrijpt u het? -- Ebo Reitsma -- Súd 77 -- 8711 CS Workum -- 0515-543292

� 2007 Muziek: begrijpt u het? - Disclaimer - Makke troch Roelof Fopma.nl